Đăng ký khóa học

Giảm 10% khi đăng ký  trước ngày khai giảng. Giảm 30%  cho nhóm đăng ký 5 người trờ lên.

 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VN

Mô hình kế toán quản trịCÁC ĐIỀU KIỆN, CƠ SỞ CẦN THIẾT ĐỂ TRIỂN KHAI, ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM.

TS. Bùi Công khánh

1. Thực trạng vận dụng kế toán Quản trị ở các doanh nghiệp

Lược sử về kế toán doanh nghiệp chứng minh là kế toán quản trị tồn tại rất lâu trong hệ thống kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán quản trị chỉ mới được hệ thống hoá và phát triển một cách có hệ thống về lý luận và thực tiễn ở những thập kỹ gần đây trong các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô, sự tiến bộ nhất định về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý, điều kiện xử lý thông tin.

Xem thêm: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VN

Thay đổi nguyên tắc giá gốc thành giá trị hợp lý

Giá trị hợp lýSửa đổi bổ sung luật kế toán

Thay đổi nguyên tắc giá gốc thành giá trị hợp lý

Trong chuyên mục này chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn những nội dung cơ bản trong sửa đổi bổ sung của luật kế toán dự kiến thông qua vào tháng 5/2015 và áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Một trong những thay đổi đầu tiên và quan trong của luật kế toán có ảnh hưởng khá lớn đến công tác kế toán mà chúng tôi đề cập ở lần này là sửa đổi nguyên tắc giá gốc thành giá trị hợp lý.

Xem thêm: Thay đổi nguyên tắc giá gốc thành giá trị hợp lý

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – NHỮNG ĐIỂM CẦN HOÀN THIỆN

Chế độ kế toán viện namCHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM –

NHỮNG ĐIỂM CẦN HOÀN THIỆN

TS. Bùi Công Khánh                                                         

Hiện tại, công tác kế toán các doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện theo chế độ kế toán được ban hành tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ). Từ khi chế độ kế toán ra đời cho đến nay Bộ tài chính cũng đã sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, cụ thể Bộ tài chính đã ban hành thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 - sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 138/2011/TT-BTC - sửa đổi, bổ sung Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp, tác giả nhận thấy có một vài điểm cần sửa đổi, bổ sung để hệ thống thông tin kế toán cung cấp, phản ánh thông tin tài chính sát thực hơn với bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh của nó. Cụ thể như sau:

Xem thêm: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – NHỮNG ĐIỂM CẦN HOÀN THIỆN

HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC CHUNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC CHUNG KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS 01) TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI

TS. Bùi Công Khánh

Hoàn thiện chuẩn mực kế toán

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

- Khuôn mẫu lý thuyết kế toán (IAS Framework) được xem như các khái niệm cơ bản nhất của báo cáo tài chính, làm cơ sở cho các chuẩn mực kế toán, bảo đảm rằng các chuẩn mực này nhất quán với nhau. Đặc điểm của khuôn mẫu lý thuyết kế toán (KMLTKT) là các vấn đề được trình bày thành một hệ thống các khái niệm và nguyên tắc quan hệ hữu cơ với nhau và mang tính lý luận cao, thể hiện một tầm nhìn bao quát với toàn bộ một hệ thống kế toán. KMLTKT chính thức được đưa ra trong các năm 1978-1985 do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính Hoa Kỳ (FASB) dưới tên gọi là các Công bố về Lý thuyết Kế toán Tài chính (Statement on Financial Accounting Concepts- viết tắt SFAC). Đến năm 1989 KMLTKT được chuẩn hoá thành IAS Framework. Từ đây, Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế sử dụng IAS Framework làm cơ sở để điều chỉnh lại các chuẩn mực kế toán quốc tế đã ban hành trước khi IAS Framework ra đời, đồng thời làm cơ sở để ban hành các chuẩn mực kế toán mới sau này.

Xem thêm: HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC CHUNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

Kế toán thuế thu nhập hoãn lại

Kế toán thuế hoàn lãi

Hướng dẫn thực hiện TT 200

Kế toán thuế thu nhập hoãn lại

Phần 1:  Khái quát về thuế thu nhập hoãn lại

1/ Chênh lệch giữa kế toán và thuế

            Doanh thu và chi phí của kế toán được xác định dựa trên các qui định của chế độ kế toán và các chuẩm mực kế toán hiện hành.

Xem thêm: Kế toán thuế thu nhập hoãn lại

Trung Tâm đào tạo các khóa học kế toán tại tphcm

Khóa học kế toán quận 3Trung Tâm đào tạo các khóa học kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng,... tại Quận 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức, Biên Hòa. Chứng chỉ do trường Đại Học Kinh Tế TPHCM cấp.
Chương trình đào tạo kế toán đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Với nhiều năm kinh nghiệm tổ chức đào tạo kế toán, Trung Tâm GEC đã và đang là nơi các bạn trẻ tham gia học các lớp nghiệp vụ kế toán được tổ chức tại nhiều địa điểm trong TP. Hồ Chí Mính như: cơ sở đào tạo kế toán tại quận 3, học kế toán tại Gò Vấp, nghiệp vụ kế toán Bình Thạnh, cơ sở Tân Bình, khóa học kế toán tại Thủ Đức,...

Xem thêm: Trung Tâm đào tạo các khóa học kế toán tại tphcm

LUẬT KẾ TOÁN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI

TS. Bùi Công Khánh

Luật kế toán

Luật kế toán ra đời năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2004 đã thay thế Pháp lệnh về chế độ kế toán và thống kê năm 1988 nhằm hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp lý trong công tác kế toán tại doanh nghiệp trong thời gian qua. Luật kế toán ra đời đã thay thế rất nhiều văn bản dưới luật được ban hành trong suốt 15 năm (từ năm 1988 đến năm 2003), khắc phục được tình trạng chấp vá trong việc quản lý công tác kế toán doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và chủ động hơn cho doanh nghiệp và người làm kế toán trong quá trình thực hiện công tác kế toán. Luật kế toán cũng chính thức thừa nhận về “dịch vụ kế toán”, đây là một loại hình dịch vụ có ý nghĩa to lớn trong việc hỗ trợ công tác kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.

Bên cạnh những tác động tích cực sau 9 năm thực thi, Luật kế toán vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, hạn chế cần được sửa đổi và một số vấn đề đã phát sinh trong thực tiễn mà Luật kế toán chưa đề cập đến nhằm hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp lý về kế toán trong tương lai.

Xem thêm: LUẬT KẾ TOÁN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Ở VIỆT NAM.

TS. Bùi Công Khánh

Phương pháp kế toán

 1. Giới thiệu khái quát

Trong những năm gần đây, do yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng đã tổ chức, thiết lập và cũng cố vị thế của mình để đủ sức bước vào sân chơi mang tính cạnh tranh toàn cầu. Điều này cho thấy thời gian qua đã xuất hiện trào lưu “đầu tư liên công ty” ở các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thông qua hình thức đầu tư này sẽ hình thành một số tập đoàn kinh tế lớn sẽ đủ tiềm lực kinh tế để cạnh tranh khi Việt Nam chính thức là thành viên của WTO. Vấn đề đặt ra là công tác quản lý tài chính và kế toán cho các khoản đầu tư liên công ty được các doanh nghiệp thực hiện ra sao để có được thông tin trình bày báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất một cách trung thực và hợp lý.

Xem thêm: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN LỢI THẾ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TS. Bùi Công Khánh

 Lợi thế thương mại

  1. KHÁI QUÁT VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Trên thế giới, “Lợi thế thương mại” (Goodwill) phát sinh từ việc mua, hợp nhất doanh nghiệp xuất hiện từ rất sớm. Trong quá trình phát triển của kế toán, đã có nhiều phương pháp hạch toán, xử lý lợi thế thương mại khác nhau. Từ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 22 (1993), đến IAS 22 (1998), rồi đến IFRS 3 (2004) xem lợi thế thương mại (Goodwill) là phần chênh lệch giữa giá mua đã thanh toán cho việc mua doanh nghiệp trên giá trị hợp lý của tài sản thuần nhận được từ hoạt động mua doanh nghiệp đó. Trong đó, IAS đã đưa ra các phương pháp xử lý lợi thế thương mại rất rõ ràng và cụ thể ứng với từng giai đoạn phát triển.

Xem thêm: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

CÁC CƠ SỞ THUỘC TRUNG TÂM

- Q3: 10 Hồ Xuân Hương, phường 6 , quận 3
- TB: 544 Cách Mạng Tháng 8 , phường 4, quận Tân Bình
- TĐ: 281A Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức
- BH: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

LIÊN HỆ

  • Hotline: 0909 493 140 - (028) 2214 2838

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội