Đăng ký khóa học

Giảm 20% khi đăng ký học trước ngày khai giảng. Giảm 30% cho nhóm đăng ký 5 người trờ lên.

 

Ứng dụng excel lập bảng khấu hao tài sản cố định

ứng dụng excelỨNG DỤNG EXCEL LẬP BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ)

 

1. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

+ Hàm sử dụng: SLN(cost,salvage,life)

Trong đó:

            Cost: nguyên giá tài sản cố định (xác định theo TT45)

            Salvage: giá trị thu hồi khi thanh lý (tại VN hay áp dụng giá trị này là 0 đồng)

            Life: thời gian khấu hao

+ Cách lập bảng tính khấu hao

¨      Tạo cấu trúc bảng như hình bên dưới

u1

¨      Lập công thức tính số liệu trong bảng khấu hao:

 • Số tiền khấu hao – [B8]=SLN($C$2,$C$3,$C$4)
 • Số khấu hao lũy kế - [C8]=SUM($B$8:B8)

u2

 • Giá trị còn lại – [D8]=$C$2-C8

u3

¨      Copy công thức từ dòng 8 xuống đến dòng cuối cùng của bảng

¨      Tính tổng cộng (sử dụng hàm SUM)

¨      Kết quả bảng tính

u4Tính số tiền khấu hao hàng tháng:

= 59,000,000/12 = 4,916,667

Hình ảnh trang bảng tính:

u5

 

2. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo tổng số năm sử dụng

+ Hàm sử dụng: SYD(cost,salvage,life,per)

Trong đó:

            Cost: nguyên giá tài sản cố định (xác định theo TT45)

            Salvage: giá trị thu hồi khi thanh lý (tại VN hay áp dụng giá trị này là 0 đồng)

            Life: thời gian khấu hao

            Per: năm hiện tại tính khấu hao

+ Cách lập bảng tính khấu hao

¨      Tạo cấu trúc bảng giống phương pháp khấu hao theo đường thẳng

¨      Nhập thông tin về TSCĐ

¨      Lập công thức tính số liệu trong bảng khấu hao:

 • Số tiền khấu hao – [B8]=SYD($C$2,$C$3,$C$4,A8)

u6

 • Số khấu hao lũy kế - [C8]=SUM($B$8:B8)
 • Giá trị còn lại – [D8]=$C$2-C8

 

¨      Copy công thức từ dòng 8 xuống đến dòng cuối cùng của bảng

¨      Tính tổng cộng (sử dụng hàm SUM)

¨      Kết quả bảng tính

u7

¨      Lập bảng tính số tiền khấu hao hàng tháng của mỗi năm

 • Tạo form như hình bên dưới
 • Tạo danh sách năm cần tính số tiền khấu hao hàng tháng

- Đặt trỏ ô tại ô C16

- Data -> Data Validation -> tab Setting

                              Mục Allow: chọn List

                              Mục Source: quét chọn khối các năm từ ô A8:A12

- Chọn OK

u8

u9

Ta được danh sách chọn năm như hình sau:

 

u10

 

 • Lập công thức tính số tiền khấu hao hàng tháng – [C17]

 

Dùng hàm VLOOKUP() để truy xuất số tiền khấu hao của năm tương ứng (đã chọn trong ô C16) và chia cho 12 tháng.

[C17]=VLOOKUP(C16,$A$8:$B$12,2,0)/12

Kết quả sau khi chọn năm tương ứng

u11

Hình ảnh trang bảng tính:

u12

3. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

+ Hàm sử dụng: VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,[factor],[no_switch])

Trong đó:

            Cost: nguyên giá tài sản cố định (xác định theo TT45)

            Salvage: giá trị thu hồi khi thanh lý (tại VN hay áp dụng giá trị này là 0 đồng)

            Life: thời gian khấu hao

            Start_period: năm trước năm tính khấu hao

            End_period: năm hiện tại tính khấu hao

            Factor: hệ số điều chỉnh, mặc định chính là hệ số 2

Thời gian tính khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh

Đến 4 năm ( t <= 4 năm)

1,5 lần

Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t <= 6 năm)

2,0 lần

Trên 6 năm (t > 6 năm)

2,5 lần

            No_switch: có/không có điều chỉnh phương pháp khấu hao từ số dư giảm dần sang phương pháp đường thẳng, mặc định chính là False – có điều chỉnh phương pháp khấu hao sang khấu hao đường thẳng

+ Cách lập bảng tính khấu hao

¨      Tạo cấu trúc bảng như hình bên dưới

u13

¨      Lập công thức tính hệ số khấu hao nhanh – [C5]

[C5]=IF(C4<=4,1.5,IF(C4<=6,2,2.5))

¨      Nhập thông tin về TSCĐ

¨      Xử lý dữ liệu về thời gian để dùng trong công thức tính khấu hao:

Vì hàm VDB() đòi hỏi phải đưa vào cặp số năm của thời gian tính khấu hao hiện tại, cụ thể:

Tính khấu hao năm thứ nhất:

                        Start_period: 0

                        End_period: 1

            Tính khấu hao năm thứ 2:

Start_period: 1

                        End_period: 2


Tính khấu hao năm thứ 3:

Start_period: 2

                        End_period: 3

Do vậy ta phải xử lý để có năm 0 tương ứng sử dụng trong công thức, thao tác:

- Nhập số 0 vào ô chứa tiêu đề Năm (ô A7)

- Chọn ô A7, mở Format Cells -> tab Number -> nhóm Custom, nhập mã định dạng trong hộp Type: ″Năm″ ->chọn OK

u14

¨      Lập công thức tính số liệu trong bảng khấu hao

 • Số tiền khấu hao – [B8]=VDB($C$2,$C$3,$C$4,A7,A8,$C$5,False)
 • Số khấu hao lũy kế - [C8]=SUM($B$8:B8)
 • Giá trị còn lại – [D8]=$C$2-C8

u15

 

     Lập bảng tính số tiền khấu hao hàng tháng của mỗi năm (thực hiện giống phương pháp khấu hao theo tổng số năm sử dụng)

Hình ảnh trang bảng tính:

u16

 Tải file excel bảng tính mức khấu hao:  bảng khấu hao tài sản

 

CÁC CƠ SỞ THUỘC TRUNG TÂM

- Q3: Tư vấn học online, SĐT: (028) 6659 2738
- TB: 544 Cách Mạng Tháng 8 , phường 4, quận Tân Bình
- TĐ: 281A Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức
- BH: 02 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai (Đối diện ĐH Đồng Nai)

LIÊN HỆ

 • Hotline: 0909 493 140

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội