Đăng ký khóa học

Giảm 10% khi đăng ký  trước ngày khai giảng. Giảm 30%  cho nhóm đăng ký 5 người trờ lên.

 

Tổ chức nghề nghiệp kế toán và quản lý

Tổ chức kế toánSửa đổi, bổ sung luật kế toán

Tổ chức nghề nghiệp kế toán và quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kế toán

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung dự kiến sửa đổi của luật kế toán về tổ chức nghề nghiệp kế toánvề quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kế toán của luật kế toán dự kiến thông qua vào tháng 5/2015 và áp dụng từ ngày 01/01/2016.

I/ Về Tổ chức nghề nghiệp kế toán kế toán

* Luật kế toán năm 2003:

Điều 58. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán

Đơn vị kế toán và người làm kế toán có quyền tham gia Hội kế toán Việt Nam hoặc tổ chức nghề nghiệp kế toán khác nhằm mục đích phát triển nghề nghiệp kế toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.

* Dự kiến sửa đổi luật kế toán 2015:    

Điều 58.Tổ chức nghề nghiệp kế toán

1. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

2. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán được bồi dưỡng kiến thức cho kế toán viên, kế toán viên hành nghề và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kế toán do Chính phủ quy định.

* Tại sao phải sửa đổi bổ sung:

Hiện nay tổ chức nghề nghiệp kế toán đã được thành lập (Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam). Việc thành lập tổ chức và hoạt động của Hội được thực hiện theo quy định pháp luật về Hội, song phải có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về kế toán.

Hội nghề nghiệp về kế toán được tham gia:

- Bồi dưỡng kế toán cho các kế toán viên, kế toán viên hành nghề  

- Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kế toán như :

+ Tham gia xây dựng chuẩn mực,

+ Giám sát hoạt động của các kế toán viên

+ Kế toán viên hành nghề là hội viên của Hội.

Những nội dung này được sửa đổi lại Điều 58, đảm bảo đồng nhất với Luật Kiểm toán độc lập.

II/ về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kế toán

* Luật kế toán năm 2003:

Khoản 4 Điều 59 - Nội dung quản lý nhà nước về kế toán

4. Hướng dẫn hoạt động hành nghề kế toán, tổ chức thi tuyển, cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán;

* Dự kiến sửa đổi luật kế toán 2015:

4. Quản lý hoạt động nghề nghiệp kế toán:

a) Quy định về cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kế toán viên hành nghề;

b) Quy định về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán; công khai danh sách doanh nghiệp dịch vụ kế toán và kế toán viên hành nghề;

c) Quy định điều kiện dự thi, việc tổ chức thi để cấp chứng chỉ hành nghề kế toán; cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ hành nghề kế toán;

d) Quy định mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

đ) Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

* Tại sao phải sửa đổi bổ sung:

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế toán đã được quy định tại Điều 59 của Luật Kế toán. Tuy nhiên nội dung này chưa bao gồm việc quản lý hoạt động hành nghề kế toán, quy định về thẩm quyền trong việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán và chứng chỉ hành nghề kế toán.

Để đảm bảo quy định đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về kế toán nên luật sửa đổi đã bổ sung vào Khoản 4 về  quản lý hoạt động nghề nghiệp về kế toán theo các nội dung nói trên.

* Một số kiến nghị bổ sung:

- Nên giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức kiểm tra kiến thức, cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và tổ chức cập nhật kiến thức hàng năm.

- Nên tổ chức thêm nhiều kỳ thi cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kiểm toán thay vì một lần/1 năm như hiện nay.

CÁC CƠ SỞ THUỘC TRUNG TÂM

- Q3: 10 Hồ Xuân Hương, phường 6 , quận 3
- TB: 544 Cách Mạng Tháng 8 , phường 4, quận Tân Bình
- TĐ: 281A Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức
- BH: 02 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai (Đối diện ĐH Đồng Nai)

LIÊN HỆ

  • Hotline: 0909 493 140

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội